Säkerhet

Säkerhet

För att undgå eventuella olyckstillbud och inte skapa irritation behövs säkerhets- och trafikregler. Läs därför igenom nedanstående. 

  • Det kan lätt bli fart på dressinen. Sätt aldrig ner fötterna framför dressinen under färd. Du får även se upp så att det inte ligger småsten eller grenar på rälsen. Fallet blir stort och hårt om Du krockar eller spårar ur.
  • Bromsen är den svarta pedalen mellan tramporna.
  • Barnsemester, respektera att endast barn som når ner till trampor och broms, tillåts cykla dressin.
  • För brandriskens skull var snäll släng ej fimpar i naturen. Släng soporna i soppåsar.
  • Mellan varje dressin krävs ett säkerhetsavstånd på minst 25 meter. Detta eftersom dressinen har lång bromssträcka och en krock kan medföra att Du kommer till skada. Ett alternativ är att koppla samman sina dressiner. Tänk då på att koppla loss och leda över en dressin i taget vid vägövergångar
  • Vid möte gäller regeln att den dressinåkare som cyklar i nedförslut stannar och lyfter av sin dressin från spåret och släpper förbi den mötande. Hjälps gärna åt. (Det brukar dock upplevas som smidigare att istället byta dressiner och vända dem.)
  • Du kommer att korsa några vägar, varav den ena (vid rampen) är hårt trafikerad. Var extra uppmärksam på trafiken vid denna överfart, sikten är delvis begränsad.
  • Stanna alltid i god tid före våra "stop"-skyltar och led alltid dressinen över vägen.
  • Vid överfarter, stora som små, får ingen befinna sig på dressinen. Denna regel ökar säkerheten och sparar dressinens hjul. För att underlätta för dem som cyklar ensamma, hjälps man åt att leda över dressinen vid besvärliga vägkorsningar och ramper.