Allemansrätten

Allemansrätten

  • Passerar Du genom betesmark, måste Du stänga grindar. Du får inte störa djuren och inte skada stängsel.
  • Du får tälta på annans mark. Men Du måste ha lov för att tälta nära boningshus, på jordbruksmark, i grupp eller mer än ett dygn på samma plats.
  • Du får vandra och åka skidor över annans mark, men inte över tomt, plantering och växande gröda. Håll avstånd till boningshus.
  • Ridning och cykling ingår i allemansrätten, men bara så länge marken inte skadas nämnvärt. Man får inte rida och cykla på leder som är iordningställda för vandring. Alltså är ridning och cykling på Skåneleden inte tillåten på de delar som inte är vägbundna.
  • Bilar, Mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna i terrängen. Du får parkera ditt fordon direkt intill vägen om Du inte hindrar trafiken eller dem som arbetar i skog och mark.
  • Du får bada överallt utom vid tomt eller där någon myndighet särskilt har förbjudit tillträde.
  • Lämna djurens bon och ungar ifred. Håll alltid hunden under noggrann uppsikt. Tiden 1 mars-20 augusti skall den hållas kopplad ute i naturen.
  • Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada växande träd på annat sätt.
  • Det är förbjudet att skräpa ned. Både djur och människor kan skadas av krossat glas, rostiga burkar mm. Lämna Din rastplats såsom Du själv skulle vilja finna den.
  • Om det är minsta risk för brand får Du inte elda, Du kan bli skadeståndsskyldig om elden sprider sig. Släck mycket noga. Elda aldrig på klippor, de kan spricka.